top of page

Midler til K5 i statsbudsjettet for 2024

Regjeringen lover 300 mill kr til K5 i statsbudsjettet for 2024.
Nyheten ble presentert av statsministere Jonas Gahr Støre i Arna 3. sept. 
Tildelingen medfører at K5 prosjektet fortsetter for fullt med avsluttende arbeider før byggestarten i 2024. 
Kvalitetssikringsrapport om prosjektet legges fram i slutten av september, og målet er å få en investeringsbeslutning om oppstart våren 2024. Tildelingen medfører også at prosjektet vil få plass i kommende Nasjonalt Transportplan, der transportetatene hadde foreslått en utsettelse til 2036. 

Les mer her:
E16: Blar opp 300 millioner til «Norges verste vei» (tv2.no)
 Valg 2023: Regjeringen lover 300 millioner til ny vei og jernbane Arna–Voss (bt.no)
Nyhet, Politikk | Støre setter av 300 millioner til Arna-Stanghelle (ba.no)


 

K5 må ha byggestart i 2024

På konferansen K5 "Full stopp - eller full gass" i Bergen i starten på juni var det klar enighet om at ny vei og bane Bergen-Voss er det viktigste prosjektet på Vestlandet.

Dette er et nasjonalt viktig prosjekt som fjerner et rasutsatt område og oppgraderer hovedpulsåren Bergen-Oslo. Dette er et folkeprosjekt som alle stiller seg bak, og der trygg transport ikke lenger kan basere seg på flaks.
Film fra konferansen kan du se i feltet nedenfor her: 

 
I

K5 er prosjektet alle vil ha

K5 har topp prioritet

Fylkesdirektøren i Vestland fylkeskommune mener at fellesprosjektet K5 med vei og bane Arna-Stanghelle må ta topp prorotet og med oppstart i 1. periode av Nasjonalt Transportplan.


I innstillingene står det:
Vestland fylkeskommune opprett
held at E16/Vossebanen Arna-Stanghelle («K5») er det høgast prioriterte av store investeringar, og meiner det er heilt uhaldbart at dette viktige prosjektet ikkje er prioritert i framlegget frå etatane. Prosjektet er viktig for liv og helse, det er planavklart og klart for realisering allereie i 2024.

Skal K5 skrotes?

Statens vegvesen og BaneNor har i sine innspillsnotat til Nasjonal Transportplan 2025-2036 ikke funnet rom for å sette av midler til videreføring av fellesprosjektet vei og bane Arna-Voss.

-Dette er å foreslå "rykk tilbake til start" når vi er like ved målstreken.  Å vurdere prosjektet på nytt etter 2030 er det samme som kroken på døren, mener daglig leder Atle Kvamme i K5Alliansen.

 

-Dette kommer vi til å jobbe knallhardt for å få endret.  Det er allerede kjøpt opp 38 hus, lagt fram strøm for 200 mill kroner og etablert en stab som er klar til å sette spaden i jorda i 2024.  Og her styres det etter "gammel" NTP. Så målet er 600 mill kr i 2024-budsjettet for de siste klargjøringer slik at byggestart blir sommeren 2024. 

Les også innlegg publisert i BT: En milliard ut vinduet? (bt.no)

  

KS2 ferdig i august 2023

Det pågår for tiden et kvalitetssikringsprosjekt (KS2) for K5 Arna-Voss, og oppdraget utføres av Marstrand og Møreforskning.

KS 2 står Kvalitetssikring 2, som er siste del av kontrollprosessen av offentlige byggeprosjekter før beslutningen om å bruke penger tas.

 

KS2 skal presenteres i departementet 24.08.23, og da vil man ha et ferdig grunnlag for å fremme en proposisjon til Stortinget om oppstart av prosjektet.

K5-oversiktsbilde.jpg

Bergen - Voss på sporet igjen

Budsjettforliket på Stortinget i desember 2022 endte med at K5 med ny vei- og bane Arna-Voss ble tildelt 200 millioner kroner. Dermed fortsetter arbeidet på strekningen som er kåret til Norges verste vei.

 
-Det er svært gledelig at prosjektet blir videreført, og det skulle bare mangle når det ble bekreftet at det ville koste staten like mye å stoppe prosjektet som å holde det i gang, sier daglig leder Atle Kvamme i K5 Alliansen. 

Prosjektet kom inn i Nasjonal Transportplan for 2 år siden, og det er rigget en felles organisasjon fra Statens vegvesen og Bane Nor som har jobbet målrettet for at prosjektet skal være klar til oppstart i 2024.   Reguleringsplanen ble vedtatt 1. april i år, og med midler på bordet fra statene er det nå bare å gi gass.

 

Det pågår allerede arbeid med strømforsyning til prosjektet, det pågår overtakelser av eiendommer som skal fraflyttes og planleggingen av sjødeponi for å ta mot steinmassene fra tunellsprengingene er også i full gang.

Fremdriftsplan utbygging K5

Fakta K5 prosjektet

 

Hele K5 prosjektet Arna-Voss

 • 63 km fordelt på 3 lange tunneler
 • 16 km anleggs/rømningstunneler
 • 3 dagsoner broer, veikryss og 3 jernbanestasjoner
 • Reisetid tog Bergen-Voss: 38 min (mot 70 min i dag)
 • Reisetid bil Bergen-Voss: 50 min (80 min i dag)

 

 

Delstrekning 1  Arna-Stanghelle:

 • Reguleringsplan godkjent 01.04.2022
 • Norges største tunnelprosjekt m 80 km tunneler
 • 30 km veitunnel
 • 30 km banetunnel. Halverer reisetid fra 28 til 14 min
 • 30,1 mrd (2022 kroneverdi)
 • Dobbeltspor Arna-Stanghelle
 • 4 felts vei Arna-Trengereid
 • 2 felts vei m midtdeler Trengereid-Stanghelle
 • Sparer 50 000 ton CO2 på utslippsfrie anleggsplasser
 • Sparer 4 MRD på at prosjektet er felles for vei og bane
bottom of page