top of page

E16 og Bergensbanen er hovedpulsåren fra Bergen mot Østlandet. Strekningen er livsviktig for hele regionen, fra Østlandet, Indre og Midtre Sogn, Hardanger og Voss, mot Bergen.

 

Hovedpulsåren er i dag en kritisk men svært farlig og usikker forsyningslinje. 80 prosent av alle varer til fra øst til Bergen transporteres med jernbane eller på veg. Standarden på bane og vei er utdatert, og hver dag settes liv og helse i stor fare. 


 

En fungerende hovedpulsåre vil skape et større bo og arbeidsmarked i hele regionen ved å redusere reisetiden og øke arbeidsmuligheten mellom byene. Dette vil også stimulere til nyetableringer og næringsvirksomhet lang traseen og i omkringliggende kommuner som i dag opplever nedgang og en aldrende befolkning. 

Kart K5.png
Image by Campaign Creators

PRESENTASJONER

bottom of page