top of page

STYRET

roger-dyp.jpg

ROGER HARKESTAD

Konsernsjef
Tide ASA

Styreleder i K5 Alliansen

- Jeg mener ny vei og bane til Voss er viktig, fordi vi må få en tryggere og mer effektiv transportåre mellom Norges to største byer, og ikke minst utvikle infrastrukturen for å gjøre bo- og arbeidsmarkeds-regionen større og mer konkurransedyktig.

Min bedrift:
Tide er Norges nest største busselskap og en ledende aktør i arbeidet med å gjøre kollektivtrafikken fremtidsrettet og mer bærekraftig.

liv - dyp.jpg

LIV RØSSLAND

Daglig leder
NAF avd. Bergen og Omegn

- E16 som med sine over fire millioner passasjerer årlig knytter øst og vest sammen, er lokalveien til svært mange og den viktigste innfartsåren i fylket.  Europaveien har langt lavere standard enn dagens krav og en høy ulykkesfrekvens. Skredfaren er overhengende både for jernbane og vei. Jernbanenettet er nedslitt og utdatert. K5 er et særdeles viktig prosjekt, som vil gi en tryggere, bedre og mer forutsigbar reisevei.


Min bedrift:
NAF er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som ivaretar medlemmets behov som trafikant. NAF arbeider med trafikksikkerhet, fremkommelighet, bedre veier og infrastruktur, miljøpåvirkninger av transport, avgifter og kollektivtrafikk. Den frivillige delen av organisasjonen med lokalavdelinger og mer enn 2000 tillitsvalgte er grunnfjellet i NAF. 

TC-dyp.jpg

TOM-CHRISTER NILSEN

Næringspolitisk sjef 
Bergen Næringsråd

- Jeg mener ny vei og bane til Voss er viktig, fordi dette er hovedtraseen øst-vest i Norge der størstedelen av varer inn til Vestlandet kommer med Bergensbanen, samtidig som det er den korteste og hyppigst valgte veien mellom Bergen og Oslo.

Bergensregionen trenger også gode pendlermuligheter i alle retninger, og med Intercity-tog til Voss blir regionen betydelig forstørret.

Min organisasjon:

Bergen Næringsråd er den største private næringsorganisasjonen på Vestlandet. Vi jobber for at næringslivet skal ha gode rammevilkår, at næringstransport skal være trygg og forutsigbar, og at det skapes bo- og arbeidsregioner som gjør Bergensregionen attraktiv for bedrifter og arbeidstakere som skal bo og leve her. 

ruth-dyp.jpg

RUTH BRUSDAL

Daglig leder
Norengros K.J. Brusdal AS

- Jeg mener ny vei og bane til Voss er viktig, fordi rask og trygg transport er bærekraftig for alle aktører- og med en godt utbygget infrastruktur for nyere fossilfri tungtransport mellom øst og vest , vil myndighetene også vise at de tar miljøansvar på alvor ved å gjøre noe raskt på kanskje Norges aller verste, og mest belastede veistrekning.

Min bedrift:
Norengros K.J. Brusdal AS er et lokalt eid selskap tilknyttet den landsdekkende kjeden Norengros. Vi tilbyr ulike forbruksvarer innenfor emballasje, renholds-utstyr, medisinske forbruksvarer, kontor og data-rekvisita og møbler til offentlig og privat næringsliv. Vi har også egen serviceteknisk avdeling, og er har vært klimanøytral bedrift siden 2018.

gerdt -dypetset.jpg

GERDT MEYER

Adm. direktør
Greencarrier Shipping & Logistics AS

- Jeg mener ny vei og bane til Voss er viktig, fordi sikkerhet er av høyeste prioritet. Sikkerhet for reisende og sikkerhet for at varer og gods kommer frem uten kostbare forsinkelser og tap av penger og konkurransekraft.  

Min bedrift: 

Greencarrier er en ledende aktør innen transport og logistikk med en betydelig aktivitet knyttet til grenseoverskridende transporter. 
 

Greenport er en av landets største havneoperatører. 

yvonne.jpg

YVONNE TORGERSEN HETLEVIK

Direktør
Vy tog Vest

bottom of page