top of page
AdobeStock_213266392.jpeg
K5alliansen_logo_stor_edited_edited.png

KS2 er i gang
 

Bergen-Voss på sporet igjen

Det blir nå satt i gang kvalitetssikringsprosjekt (KS2) for K5 Arna-Voss, og oppdraget er tildelt Marstrand og Møreforskning. 

 

KS 2 står Kvalitetssikring 2, som er siste del av kontrollprosessen av offentlige byggeprosjekter før beslutningen om å bruke penger tas.

Det medfører at når KS2 er ferdig, forhåpentligvis til sommeren, kan det fremmes en proposisjon til Stortinget om oppstart av prosjektet.

Budsjettforliket på Stortinget i desember 2022 endte med at K5 med ny vei- og bane Arna-Voss ble tildelt 200 millioner kroner. Dermed fortsetter arbeidet på strekningen som er kåret til Norges verste vei.

-Det er svært gledelig at prosjektet blir videreført, og det skulle bare mangle når det ble bekreftet at det ville koste staten like mye å stoppe prosjektet som å holde det i gang, sier daglig leder Atle Kvamme i K5 Alliansen. 

 

Prosjektet kom inn i Nasjonal Transportplan for 2 år siden, og det er rigget en felles organisasjon fra Statens vegvesen og Bane Nor som har jobbet målrettet for at prosjektet skal være klar til oppstart i 2024.   Reguleringsplanen ble vedtatt 1. april i år, og med midler på bordet fra statene er det nå bare å gi gass.

 

Det pågår allerede arbeid med strømforsyning til prosjektet, det pågår overtakelser av eiendommer som skal fraflyttes og planleggingen av sjødeponi for å ta mot steinmassene fra tunellsprengingene er også i full gang. 

OM K5

 K5 vil redde liv, forbedre transportflyten, skape en stor arbeidsregion, redusere reisetiden mellom landets største byer og stimulere til nyetableringer og næringsvirksomhet lang traseen

STYRET

I K5 Alliansens styre sitter engasjerte representanter fra næringslivet som gjennom sin virksomhet daglig kjenner på kroppen behovet for ny vei og bane mellom Bergen og Voss

OM ALLIANSEN

K5 Alliansen jobber for å sikre at ny vei og bane mellom Voss og Bergen kommer på plass så snart som mulig.


Vår viktigste oppgave er å sikre K5 i NTP - uansett statsbudsjett og regjering!

AdobeStock_281956307.jpeg

Medlemsforeningen K5 Alliansen jobber for at ny vei og bane mellom Bergen og Voss kommer på plass så snart som mulig

Clients
Logobilde BN K5 nettside.jpg
spv_logo_farger_retina_544x90px.png
Logobilde nye bergensbanen K5 nettside.jpg
Logobilde Vossaløysinga K5 nettside.jpg
Contact
bottom of page