AdobeStock_213266392.jpeg
K5alliansen_logo_stor_edited_edited.png

Bergen-Voss satt på vent

- Det er helt ubegripelig av prosjektet K5 med ny vei- og bane Arna-Voss er satt på vent av regjeringen.  Strekningen er kåret til Norges verste vei, og nedprioriteringen fra regjeringen medfører at det vil ta langt mer enn 20 år før hele strekningene kan åpnes. 
 

Det sier Roger Harkestad, styreleder i K5 Alliansen. Organisasjon består av bedrifter i Bergensregionen, og jobber for å få på plass ny vei og bane mellom Bergen og Voss så snart som mulig. 
 

Prosjektet kom inn i Nasjonal Transportplan for 2 år siden, og det er rigget en felles organisasjon fra Statens vegvesen og Bane Nor som har jobbet målrettet for at prosjektet skal være klar til oppstart i 2024.  Og reguleringsplanen ble vedtatt 1. april i år. Når var det bare å gi gass. I stedet blir vi plassert i fryseboksen, sier Harkestad. 

- Vi kommer til å drive utstrakt påvirkning mot våre politikere fram mot behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Det er behov for 330 mill kroner i planleggingsmidler i 2023 for å holde liv i prosjektet. Det forventer vi kommer på plass. 


En fungerende hovedpulsåre ut fra Bergen vil skape et større bo og arbeidsmarked i hele regionen. Banen vil få halvert reisetid, og en moderne vei og bane vil bidra til ny næringsutvikling og bedriftsetablering i hele regionen. 

Veistrekningen langs traseen er sterkt rasutsatt, og er av lytterne i NRK kåret til Norges verste vei som følge av hyppige ras og ulykker.  Stadig vekk ser vi at ras stenger vei og bane og truer forsyningssikkerheten i Bergensregionen. 

 

- Dette er en utdatert vei som er svingete og uoversiktlig, og der vi hver helg har store kødannelser som skaper problem for trafikkavviklingen i hele Bergensregionen.  Det samme ser vi på jernbanen, der store deler av strekningen er bygget for 100 år siden.

Gjentatte ras på veg og bane utgjør en kontinuerlig risiko for skader på mennesker og materiell og i verste fall tap av menneskeliv. Dette burde regjeringen tatt hensyn til.

6. oktober 2022 

OM K5

 K5 vil redde liv, forbedre transportflyten, skape en stor arbeidsregion, redusere reisetiden mellom landets største byer og stimulere til nyetableringer og næringsvirksomhet lang traseen

STYRET

I K5 Alliansens styre sitter engasjerte representanter fra næringslivet som gjennom sin virksomhet daglig kjenner på kroppen behovet for ny vei og bane mellom Bergen og Voss

OM ALLIANSEN

K5 Alliansen jobber for å sikre at ny vei og bane mellom Voss og Bergen kommer på plass så snart som mulig.


Vår viktigste oppgave er å sikre K5 i NTP - uansett statsbudsjett og regjering!

AdobeStock_281956307.jpeg

Medlemsforeningen K5 Alliansen jobber for at ny vei og bane mellom Bergen og Voss kommer på plass så snart som mulig

 
Logobilde BN K5 nettside.jpg

PARTNERE

Logobilde nye bergensbanen K5 nettside.jpg
Logobilde Vossaløysinga K5 nettside.jpg