top of page
AdobeStock_213266392.jpeg
K5alliansen_logo_stor_edited_edited.png

K5 må ha topp-prioritet i NTP

Nasjonal Transportplan legges frem før påske, trolig 22. mars. 

Det er store forventningene om at K5 Arna-Stanghelle er prioritert helt på topp i Samferdselsdepartementets fremleggelse. 
 

Prosjektet ligger helt på topp i innstillingen fra Vestland fylke og fra Bergen kommune, og en hel region har stilt seg bak kravet om å få bygget en rassikker vei- og banestrekning. 

I årets statsbudsjett har prosjektet fått 300 mill kr.  Disse midlene er brukt til å kjøpe ut resten av de 40 eiendommene langs strekingen, til sluttføring av anleggstrøm og til å utarbeid anbudsgrunnlag for de første prosjektene som skal i gang når investeringsbeslutningen kommer. 

Fremdriftsplanen for prosjektet viser at forventet byggestart er høsten 2024/evt tidlig i 2025. 

Fremdriftsplan - febr 2024.jpg

10 grunner for å bygge K5 umiddelbart

 

 

 

 

 

500 trafikkulykker siste 30 år*

300 ras på strekningen siste 30 år*

100 hardt skadde og over 50 drepte*

Hovedpulsåren Bergen-Oslo med trafikk til/fra E16 Filefjell, RV52 Hemsedal, Rv50 Aurland-Hol og RV7 Hardangervidda

Næringstrafikken går her, enten med tog eller med bane

Utdatert vei med dårlig kurvatur som er kåret til «Norges verste vei» av NRK

3 i ett: Veiprosjekt, baneprosjekt og rassikringsprosjekt

Utdatert bane, det meste av den bygget på 1880-tallet

Halverer reisetiden Bergen-Voss med tog (blir 38 min)

Bergensbanen må oppgraderes i kommende 12-årsperiode, 500 MRD til bane kan ikke bare gå til Intercity rundt Oslo, slik Jernbanedirektoratet har foreslått

* Kilde: Statens vegvesen

ras-24.jpg

300 mill - men ingen garantier

Regjeringen bevilger 300 mill kr i 2024-budsjettet til forberedende arbeider på K5 prosjektet Arna-Stanghelle, og sikrer dermed at prosjektet videreføres kommende år. 

 Samtidig kommer det ingen garantier for byggestart, og det fremheves at arbeidet med bompengeproposisjon (klarsignal for byggestart) ikke har startet. 

K5 Alliansen forventer at dette arbeidet snarest igangsettes. Det er også avgjørende for oppstart av prosjektet at K5 blir prioritert i fremleggelsen av Nasjonal Transportplan som skjer før påske 2024. 

SLIK BLIR K5

Statens vegvesen har laget en animasjon av vei- og toglinjen fra Arna til Stanghelle. Her ser du hvordan prosjektet blir. Byggestart er 2024.

OM K5

 K5 vil redde liv, forbedre transportflyten, skape en stor arbeidsregion, redusere reisetiden mellom landets største byer og stimulere til nyetableringer og næringsvirksomhet lang traseen

STYRET

I K5 Alliansens styre sitter engasjerte representanter fra næringslivet som gjennom sin virksomhet daglig kjenner på kroppen behovet for ny vei og bane mellom Bergen og Voss

OM ALLIANSEN

K5 Alliansen jobber for å sikre at ny vei og bane mellom Voss og Bergen kommer på plass så snart som mulig.


Vår viktigste oppgave er å sikre K5 i NTP - uansett statsbudsjett og regjering!

AdobeStock_281956307.jpeg

Medlemsforeningen K5 Alliansen jobber for at ny vei og bane mellom Bergen og Voss kommer på plass så snart som mulig

Clients
Logobilde BN K5 nettside.jpg
spv_logo_farger_retina_544x90px.png
Logobilde nye bergensbanen K5 nettside.jpg
Logobilde Vossaløysinga K5 nettside.jpg
Contact
bottom of page